torsdag 4. desember 2008

Årsmøte 20. januar 2009

Kanadaskogens Venner:
ÅRSMØTE
Årsmøte holdes kl 19.00 tirsdag 20. januar 2009 i FRAMOhallens klasserom.
Byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal
(Bergen kommune, Grønn etat) vil holde foredrag om byfjellsforvaltningen i Bergen.
Til behandling etter vedtektene:
Årsmelding, regnskap, og valg.
Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Velkommen!
Kanadaskogens Venner, styret

torsdag 16. oktober 2008

Søndag 26. oktober: Natur- og kulturløype


Kanadaskogens Venner arrangerer Natur- og kulturløype!
Målgruppe: Barnefamilier, gjerne med barnevogn
Fremmøte: mellom kl. 11.00 - 12.00
Sted: Start fra parkeringsplassen innerst i Spelhaugen i tidsrommet 11.00-12.00
Kl. 12.30 på Moseplassen: ”TrollePer i Kanadaskogen”, dukketeater v/Mette Wernøe
PS! Det er gratis!

tirsdag 20. mai 2008

H+FrP+KrF sørget for alternativ 1...

I bystyrets møte 28. april 2008:
Byfjellsgrensen og LNF grensen i Hesjaholtet vedtas etter alternativ 1 (se lenger nede på siden).
Denne gangen står det også å lese i saken:
"
Terje Walter Gilje (KrF) er administrerende direktør for Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB) som er mulig utbygger i Hesjaholtet. Bystyrets vedtak mht dette området er av stor betydning for BOB. Bystyrets kontor mener det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet i saken, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Bystyret fant Terje Walter Gilje inhabil i saken."

onsdag 16. april 2008

Slik kan det bli....

Her kan man se hvordan Bergen- og omegn Boligbyggelag kan tenke seg å bygge i Kanadaskogen.
Det er hengt opp et hvitt flagg i skogen som kan sees fra buss-snuplassen. Dette flagget viser hvor øverste blokken kommer.

torsdag 10. april 2008

8-7 i Kanadaskogens disfavør

I KMBYs møte i ettermiddag har et flertall på 8 stemmer (H – Krf – Frp) stemt for byrådets forslag (alternativ 1):
"Byfjellsgrensen og grensen for LNF trekkes ned til det regulerte friområdet og eksisterende grense for blokkbebyggelsen. Friområdet holdes utenfor, og en eventuell reguleringsendring vurderes på reguleringsplannivå. Oppstart av reguleringsendring er igangsatt av BOB"

Et mindretall på 7 stemte for alternativ 2 (A – Sv – Sp – V) som er vårt forslag (alternativ 2):
"
Byfjellsgrensen trekkes ned til å inkludere det regulerte friområdet. Dette gir en sterkere vern av det regulerte friområdet, som da vil inngå i byfjellsområdet og Kanadaskogen."

Alternativ 1 blir dermed innstillingen til bystyret hvor saken sansynligvis skal behandles mandag 28. april 2008 kl 16:00

tirsdag 1. april 2008

Tirsdag 8. april: Befaring med Komite for miljø og byutvikling - møt frem!

Komite for miljø og byutvikling (KMBY) skal flere steder på befaring tirsdag 8. april - blant annet Hesjaholtet kl ca 12:20. Vi oppfordrer alle våre medlemmer som har anledning til å møte frem ved snuplassen for bussen. Politikerne i KMBY skal torsdag 10. april ta stilling til om de skal gå inn for alternativ 1 eller 2 i saken (se omtale under). Kanadaskogens Venner går inn for alternativ 2 hvor friområdet blir en del av byfjellene!

fredag 28. mars 2008

Fyllingsdalen Bydelsstyre er enig i at skogen bør fredes!

Og Laksevåg Bydelsstyre tok opp saken onsdag 26. mars: de kom med en uttalelse med støtte til stopp av videre utbygging i Kanadaskogen:Uttalelsen ble enstemmig vedtatt!tirsdag 4. mars 2008

La oss komme oss vekk fra reguleringsplannivå en gang for alle!


Kanadaskogens Venner har alltid hevdet at alternativ 2 (se bildet) er det beste!
Byfjellsgrensen trekkes ned til å inkludere det regulerte friområdet. Dette gir en sterkere vern av det regulerte friområdet, som da vil inngå i byfjellsområdet og Kanadaskogen. (Illustrert med rød strek på kartet)

fredag 15. februar 2008

Bilder fra Kanadaskogen?Dette bildet er et hønsehaukreir i Kanadaskogen og er tatt av byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal. Du kan lese mer om Byfjellene på Bergen Kommunes nettsider.
Hvis du har gode bilder fra Kanadaskogen - send oss en e-post!

Årsmøtet ble avholdt onsdag 6. februar 2008 kl 19:00

Protokoll fra årsmøtet er på vei..