tirsdag 20. mai 2008

H+FrP+KrF sørget for alternativ 1...

I bystyrets møte 28. april 2008:
Byfjellsgrensen og LNF grensen i Hesjaholtet vedtas etter alternativ 1 (se lenger nede på siden).
Denne gangen står det også å lese i saken:
"
Terje Walter Gilje (KrF) er administrerende direktør for Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB) som er mulig utbygger i Hesjaholtet. Bystyrets vedtak mht dette området er av stor betydning for BOB. Bystyrets kontor mener det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet i saken, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Bystyret fant Terje Walter Gilje inhabil i saken."

Ingen kommentarer: