onsdag 16. april 2008

Slik kan det bli....

Her kan man se hvordan Bergen- og omegn Boligbyggelag kan tenke seg å bygge i Kanadaskogen.
Det er hengt opp et hvitt flagg i skogen som kan sees fra buss-snuplassen. Dette flagget viser hvor øverste blokken kommer.

torsdag 10. april 2008

8-7 i Kanadaskogens disfavør

I KMBYs møte i ettermiddag har et flertall på 8 stemmer (H – Krf – Frp) stemt for byrådets forslag (alternativ 1):
"Byfjellsgrensen og grensen for LNF trekkes ned til det regulerte friområdet og eksisterende grense for blokkbebyggelsen. Friområdet holdes utenfor, og en eventuell reguleringsendring vurderes på reguleringsplannivå. Oppstart av reguleringsendring er igangsatt av BOB"

Et mindretall på 7 stemte for alternativ 2 (A – Sv – Sp – V) som er vårt forslag (alternativ 2):
"
Byfjellsgrensen trekkes ned til å inkludere det regulerte friområdet. Dette gir en sterkere vern av det regulerte friområdet, som da vil inngå i byfjellsområdet og Kanadaskogen."

Alternativ 1 blir dermed innstillingen til bystyret hvor saken sansynligvis skal behandles mandag 28. april 2008 kl 16:00

tirsdag 1. april 2008

Tirsdag 8. april: Befaring med Komite for miljø og byutvikling - møt frem!

Komite for miljø og byutvikling (KMBY) skal flere steder på befaring tirsdag 8. april - blant annet Hesjaholtet kl ca 12:20. Vi oppfordrer alle våre medlemmer som har anledning til å møte frem ved snuplassen for bussen. Politikerne i KMBY skal torsdag 10. april ta stilling til om de skal gå inn for alternativ 1 eller 2 i saken (se omtale under). Kanadaskogens Venner går inn for alternativ 2 hvor friområdet blir en del av byfjellene!