fredag 28. mars 2008

Fyllingsdalen Bydelsstyre er enig i at skogen bør fredes!

Og Laksevåg Bydelsstyre tok opp saken onsdag 26. mars: de kom med en uttalelse med støtte til stopp av videre utbygging i Kanadaskogen:Uttalelsen ble enstemmig vedtatt!tirsdag 4. mars 2008

La oss komme oss vekk fra reguleringsplannivå en gang for alle!


Kanadaskogens Venner har alltid hevdet at alternativ 2 (se bildet) er det beste!
Byfjellsgrensen trekkes ned til å inkludere det regulerte friområdet. Dette gir en sterkere vern av det regulerte friområdet, som da vil inngå i byfjellsområdet og Kanadaskogen. (Illustrert med rød strek på kartet)