torsdag 10. april 2008

8-7 i Kanadaskogens disfavør

I KMBYs møte i ettermiddag har et flertall på 8 stemmer (H – Krf – Frp) stemt for byrådets forslag (alternativ 1):
"Byfjellsgrensen og grensen for LNF trekkes ned til det regulerte friområdet og eksisterende grense for blokkbebyggelsen. Friområdet holdes utenfor, og en eventuell reguleringsendring vurderes på reguleringsplannivå. Oppstart av reguleringsendring er igangsatt av BOB"

Et mindretall på 7 stemte for alternativ 2 (A – Sv – Sp – V) som er vårt forslag (alternativ 2):
"
Byfjellsgrensen trekkes ned til å inkludere det regulerte friområdet. Dette gir en sterkere vern av det regulerte friområdet, som da vil inngå i byfjellsområdet og Kanadaskogen."

Alternativ 1 blir dermed innstillingen til bystyret hvor saken sansynligvis skal behandles mandag 28. april 2008 kl 16:00

Ingen kommentarer: