torsdag 6. desember 2007

Årsmøte onsdag 6. februar 2008 kl 19.00

Foreningens årsmøte vil bli holdt i klasserommet i Framohallen
Til behandling etter vedtektene: Årsmelding, regnskap, valg og forslag om vedtektsendring: Opprettelse av valgkomite.
Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Velkommen
Kanadaskogens Venner, styret

Arbeidet med byfjellsgrensen

Styret har drevet et omfattende informasjonsarbeid mot politikerne i Komité for Miljø og Byutvikling. I juni 2007 innstilte flertallet for at byfjellsgrensen skulle flyttes tilbake til den eksisterende bebyggelse fra sekstiårene – slik byrådet foreslo i 2005. Et knapt flertall i bystyret 25.6.07 vedtok i stedet etter forslag fra Kristian Helland Krf. at det skulle foretas en konsekvensutredning for området.
Dette betyr at området ved Hesjaholtet er unntatt rettsvirkning i påvente av ny behandling i byråd, komite og bystyre etter høring. Foreløpig ser det ikke ut til at denne saken kommer opp før etter nyttår. Se også info på Bergen Kommunes nettside.