fredag 28. mars 2008

Fyllingsdalen Bydelsstyre er enig i at skogen bør fredes!

Og Laksevåg Bydelsstyre tok opp saken onsdag 26. mars: de kom med en uttalelse med støtte til stopp av videre utbygging i Kanadaskogen:Uttalelsen ble enstemmig vedtatt!Ingen kommentarer: