tirsdag 15. mai 2007

Vi er skuffet!

Byrådet har lagt fram sine anbefalinger før videre behandling av Kommuneplanens arealdel. Kanadaskogens Venner er skuffet over at byrådet ikke har tatt vår uttalelse til følge.

Bergen ikkje heilt i mål med kommuneplanen

Fylkesmannen vil ikke akseptere bystyrets vedtak fra november 2005 og ber om at administrasjonens opprinnelige forslag til byfjellsgrense legges til grunn. Du kan lese hele uttalelsen fra Fylkesmannen i Hordaland her.