torsdag 4. desember 2008

Årsmøte 20. januar 2009

Kanadaskogens Venner:
ÅRSMØTE
Årsmøte holdes kl 19.00 tirsdag 20. januar 2009 i FRAMOhallens klasserom.
Byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal
(Bergen kommune, Grønn etat) vil holde foredrag om byfjellsforvaltningen i Bergen.
Til behandling etter vedtektene:
Årsmelding, regnskap, og valg.
Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Velkommen!
Kanadaskogens Venner, styret

Ingen kommentarer: