tirsdag 12. mars 2019ÅRSMØTE 2019

I tråd med vedtektene innkalles det til årsmøte
Mandag 29. april kl.19.00
Sted: Hesjaholtveien 40 (møterom i sokkeletasje)

Til behandling etter vedtektene: Årsmelding, regnskap og valg (nødvendig dokumentasjon deles ut på møtet)

Styret legger frem sak om samarbeid med/innlemmelse i Hordaland Naturvernforbund.

Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet, må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet. Post: Hesjaholtveien 40, 5142 Fyllingsdalen Mail: kanadaskogensvenner@gmail.com

Vel møtt!

For Kanadaskogens Venner
Birthe-Lisbeth Ludvigsen
Styrets leder

tirsdag 19. juni 2018

Økonomisk støtte

Kanadaskogens Venner prøver i år ut en ny ordning hvor lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om økonomisk støtte til arrangementer i Kanadaskogen, som f.eks natursti, familiedag, soppturer mm. Arrrangementene må da være i tråd med Kanadaskogens Venner sine vedtekter (se over). Søknad kan sendes til kanadaskogensvenner@gmail.com. Søknader behandles fortløpende.

fredag 13. april 2018

Årsmøte 2018


Årsmøte tirsdag 22. mai kl. 18:30 i Hesjaholtveien 40 (møterom i sokkeletasje) 
Til behandling etter vedtektene: Årsmelding, regnskap, og valg. Styret legger fram sak for årsmøtet om økonomisk støtte til arrangementer som ivaretar Kanadaskogens Venners formål. 
Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Enkel servering.

Velkommen!
Kanadaskogens Venner, styret

torsdag 23. februar 2017

ÅRSMØTE 2017

Årsmøte kl 19.00 onsdag 22. mars 2017
Sted: Hesjaholtveien 40, (møterom i sokkeletasje)
Til behandling etter vedtektene: Årsmelding, regnskap, og valg.
Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Velkommen!
Kanadaskogens Venner, styret

fredag 28. oktober 2016

Takk for en flott søndag i Kanadaskogen!

Det var moro å se at mange tok runden og løste oppgaver på naturstien vår!
Vi delte ut reflekser (bruke dem!) og mange fikk ansiktsmaling.
Boller og rundstykker fra Godt Brød og lue/bok som premie fra Bergen og Hordaland Turlag.
Vinnere ble Phillip Elias Jensen og Solveieg Johanne Skjoldal - gratulerer!

Bilder fra naturstien 23. oktober 2016