mandag 31. august 2015

Planoppstart: kommuneplanens arealdel - merknadsfrist 1. desember 2015

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal angi rammer for fremtidig arealbruk og er en oppfølging av føringer gitt i samfunnsdelen.

Kanadaskogens Venner kommer til å sende inn sine innspill innen fristen.

Myr og skog. Foto: Kari J.

Sopptur i Kanadaskogen

Soppforeningen i Bergen er ute med høstens program!

De skal ha sopptur onsdag 16. september 2015 i Kanadaskogen.
Oppmøte kl 17:30 ved Tennebekk v/Kanadaskogen på parkeringsplassen øverst i Gamle Tennebekksvei, rett før bommen.
Turledere/soppsakkyndige er:
Anders Brettingen, 414 24 616
Vidar Wien, 922 01 829

Fra http://www.soppognyttevekster.no/

Vårt innspill til Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

18. mai 2015 sendte vi innspill til "Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030"

Kanadaskogens Venner liker at samfunnsdelen har visjoner om å gjøre Bergen til en Aktiv og Attraktiv kommune, og at det er satt samfunnsmål om klima og folkehelse. Byfjell er nevnt hele 10 steder i rapporten. Kanadaskogen er et byfjell som betyr mye for alle disse visjonene. Vi ser fram til at dette tas med videre i arbeidet med planarbeidet og at byfjellene sikres også for fremtiden ved å synliggjøres også i arealdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030, ble vedtatt av bystyret 24. juni 2015. Les mer på Bergen kommunes nettside.   

Se også tidligere innlegg.