torsdag 26. februar 2015

ÅRSMØTE tirsdag 10. mars 2015Årsmøte holdes kl 19.00 tirsdag 10. mars 2015 i
Hesjaholtveien 40, møterom i sokkeletasje
Til behandling etter vedtektene:
Årsmelding, regnskap, og valg.
Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Velkommen!
Kanadaskogens Venner, styret

Ingen kommentarer: