torsdag 23. februar 2017

ÅRSMØTE 2017

Årsmøte kl 19.00 onsdag 22. mars 2017
Sted: Hesjaholtveien 40, (møterom i sokkeletasje)
Til behandling etter vedtektene: Årsmelding, regnskap, og valg.
Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Velkommen!
Kanadaskogens Venner, styret

Ingen kommentarer: