fredag 13. april 2018

Årsmøte 2018


Årsmøte tirsdag 22. mai kl. 18:30 i Hesjaholtveien 40 (møterom i sokkeletasje) 
Til behandling etter vedtektene: Årsmelding, regnskap, og valg. Styret legger fram sak for årsmøtet om økonomisk støtte til arrangementer som ivaretar Kanadaskogens Venners formål. 
Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Enkel servering.

Velkommen!
Kanadaskogens Venner, styret

Ingen kommentarer: