tirsdag 19. juni 2018

Økonomisk støtte

Kanadaskogens Venner prøver i år ut en ny ordning hvor lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om økonomisk støtte til arrangementer i Kanadaskogen, som f.eks natursti, familiedag, soppturer mm. Arrrangementene må da være i tråd med Kanadaskogens Venner sine vedtekter (se over). Søknad kan sendes til kanadaskogensvenner@gmail.com. Søknader behandles fortløpende.

Ingen kommentarer: