mandag 31. august 2015

Planoppstart: kommuneplanens arealdel - merknadsfrist 1. desember 2015

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal angi rammer for fremtidig arealbruk og er en oppfølging av føringer gitt i samfunnsdelen.

Kanadaskogens Venner kommer til å sende inn sine innspill innen fristen.

Myr og skog. Foto: Kari J.

Ingen kommentarer: