mandag 31. august 2015

Vårt innspill til Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

18. mai 2015 sendte vi innspill til "Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030"

Kanadaskogens Venner liker at samfunnsdelen har visjoner om å gjøre Bergen til en Aktiv og Attraktiv kommune, og at det er satt samfunnsmål om klima og folkehelse. Byfjell er nevnt hele 10 steder i rapporten. Kanadaskogen er et byfjell som betyr mye for alle disse visjonene. Vi ser fram til at dette tas med videre i arbeidet med planarbeidet og at byfjellene sikres også for fremtiden ved å synliggjøres også i arealdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030, ble vedtatt av bystyret 24. juni 2015. Les mer på Bergen kommunes nettside.   

Se også tidligere innlegg.

Ingen kommentarer: