søndag 3. januar 2010

Årsmøte 18. januar 2010

Årsmøte holdes kl 19.00 mandag 18. januar 2010 i FRAMOhallens klasserom.
Prosjektleder Ottar Midtkandal fra Statens Vegvesen vil holde en orientering den videre utbygging av Ringvei Vest.
Til behandling etter vedtektene:
Årsmelding, regnskap, og valg.
Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Velkommen!
Kanadaskogens Venner, styret

Ingen kommentarer: