tirsdag 16. februar 2016

Årsmøte

Årsmøte tirsdag 1. mars kl 18:00 i Hesjaholtveien 40 (møterom i sokkeletasje)

Til behandling etter vedtektene: Årsmelding, regnskap, og valg.

Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet. 

Velkommen!Kanadaskogens Venner, styret

Ingen kommentarer: