torsdag 6. desember 2007

Årsmøte onsdag 6. februar 2008 kl 19.00

Foreningens årsmøte vil bli holdt i klasserommet i Framohallen
Til behandling etter vedtektene: Årsmelding, regnskap, valg og forslag om vedtektsendring: Opprettelse av valgkomite.
Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Velkommen
Kanadaskogens Venner, styret

Ingen kommentarer: