tirsdag 15. mai 2007

Vi er skuffet!

Byrådet har lagt fram sine anbefalinger før videre behandling av Kommuneplanens arealdel. Kanadaskogens Venner er skuffet over at byrådet ikke har tatt vår uttalelse til følge.

Ingen kommentarer: