torsdag 19. januar 2012

Årsmøte

holdes kl 19.00 onsdag 8. februar 2012 i
FRAMOhallens møterom
Til behandling etter vedtektene:
Årsmelding, regnskap, og valg.
Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Årsmelding kan du lese her.
Velkommen!
Kanadaskogens Venner, styret

Ingen kommentarer: