fredag 8. april 2011

Det blir fugletur!


Kanadaskogens Venner vil i samarbeid med zoologen Arnold Håland* arrangere tur i Kanadaskogen for å HØRE og SE fugler!
Start: Spelhaugen v/
Stormyra barnehage.
Når: lørdag 21. mai kl 07:00 (helt sant!)

Av hensyn til fuglene: ikke ta med hunden på denne turen..
Alder: i utgangpunktet for alle - men husk at vi skal stoppe opp og LYTTE - dvs stå litt kjedelig STILLE av og til...

Husk kikkerten!

"Tjelden på taket" --> se http://tjeld.uib.no/

*Cand. real. Arnold Håland er leder av Norsk Naturinformasjon, og har vært ansvarlig for en rekke utredninger om biologisk mangfold, bl.a. knyttet til: Byfjellene i Bergen, Ringvei Vest og Natur og miljøfaglige vurderinger for skogareal ved Hesjaholtet.
Les mer om fugler på Norsk Ornitologisk Forening avdeling Hordaland sitt nettsted

Ingen kommentarer: