lørdag 30. juni 2007

Noe har skjedd på veien til bystyret...

Kristian Helland (KrF) fremsatte følgende alternative forslag til pkt. 9:
”Bystyret ber om en konsekvensutredning for området v/Hesjaholtet (jf. endringskart 68 – se vedlegg) før saken legges fram til endelig avgjørelse.”
Kristian Hellands alternative forslag til pkt. 9 ble vedtatt med 37 stemmer (H+FrP+KrF+Pp+V).
Innstillingens pkt. 9 fikk 30 stemmer (A+SV+RV+Sp+UAV+Dem) og var dermed falt.

Sitat fra BOBs brev til kommunen 16.05.07: ....”Tiltakshaver har lagt ned betydelige ressurser i planarbeidet og det sier seg selv at vi må vurdere tiltak hvis det mot formodning skulle oppstå en endring.”
Brevet er undertegnet av administrerende direktør i BOB; Terje Gilje. Han er varamedlem for KrF i Bergen bystyre og Komite for miljø og byutvikling.

Ingen kommentarer: