torsdag 21. juni 2007

18. juni 2007: KMBY har stemt for vårt forslag!

Og saken (Rullering av kommuneplanens arealdel 2006-2017 - andre gangs behandling av planforslaget) skal nå opp i Bystyret mandag 25. juni 2007 for endelig behandling!
I vedtaket står det: Byfjellsgrensen ved Hesjaholtet endres i samsvar med byrådets forslag til byfjellsgrense i byrådssak 114-05.
I byrådssak 114/05 som det nå vises til: Foreslått byfjellsgrense opprettholdes!
Se Forvaltningsplan for Byfjellene Vest.

Ingen kommentarer: