tirsdag 16. januar 2007

Hva jobber vi med for tiden?

Foreningen er for tiden opptatt med å lage en høringsuttalelse til forslaget Kommuneplanens arealdel 2006-2017 (2025) .
Vi ønsker først og fremst at byfjellsgrensen skal gå langs den etablerte bebyggelse som har vært et naturlig skille mellom bebyggelsen og Kanadaskogen i over 40 år.

Ingen kommentarer: